Minden életkorban megvannak azok a fő szempontok, amelyek szerint a leginkább kell, hogy gyermekünk fejlődjön.
A SMART Dojokban (edzőtermeinkben) mi nagy hangsúlyt fektetünk erre!
A KARATE eredeténél, testi-lelki-szellemi komplexitásánál fogva, minden más "sportnál" többet ad.
Ezért azt javasoljuk, hogy a karate legyen az a biztos, stabil és állandó pont életünkben, melynek gyakorlását már gyerek kortól rendszeresen végezzük, végeztetjük és ami melett minden más elfoglaltságunkat - legyen az zene, tánc, hobby, más sport - párhuzamosan végezzük.

     
Gyermek 4 - 6 év      
Szocializáció, a közösségbe történő beilleszkedés, és a közösséghez történő alkalmazkodás megtanulása, a vezetővel való együttműködés kifejlesztése A koncentrációs készség fejlesztése, felkészítés az iskolai tanórák szellemi és fizikai követelményeire
Mozgáskoordináció fejlesztése, korrekciók Az irányok és a térbeli elhelyezkedés megtanulása, biztos tudatosságának kifejlesztése Saját testünk tudatos megismerése, testrészeink, a jobb és bal oldal tudatos használata, különböző testhelyzetek, testérzetek komformitása
     
6 - 10 év      
Csapatmunka, csapatszellem, közösségtudat kialakítása
Önfegyelem, önkontroll kialakítása, megerősítése
Értékrendek kialakítása, magunkkal, társainkkal, tanárainkkal szemben
A mozgás egész életre szóló szeretetének, igényének kialakítása, erősítése
Izomfejlesztés, hajlékonyság, rugalmasság, dinamika fejlesztése
Koordinációs szint emelése Egyensúly biztos használata minden testhelyzetben
Az ellazulás megismerése
Verseny és vizsga szituációk megismerése
     
10 - 14 év      
Saját erősségeink, gyengeségeink megismerése, tudatos fejlesztése, korrekciók
Értékrendjeink tudatosítása, megerősítése Jellemformálás, saját egyéniség kialakítása
Erőállóképesség fejlesztése, egész életre szóló alapozás megkezdése
Koordináció a finom mozgásokban
Kreativitás és kombinatív készség
Relaxáció megtanulása
Verseny és vizsga szituációk biztos kezelése Siker / kudarc kezelése
Maximum teljesítések megtanulása, önbecsülés