Smart
 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
 

Minden mozdulat, technika végrehajtása a legnagyobb precizitással történjen!

Ne csak nagyvonalakban próbáljuk leutánozni az adott gyakorlatot, hanem annak minden apró részletében legyünk tudatosak és pontosak! A legapróbb különbségek, részletek a legfontosabbak! A gyakorlatok elvégzésekor teljes koncentráció szükséges, minden
mozdulatunkra összpontosítanunk kell!

Alakítsuk ki, tegyük a lehető legérzékenyebbé testtudatunkat, testérzetünket! Kövessük figyelemmel és fedezzük fel izmaink legapróbb működéseinek hatásait testünkre, tudatunkra! Ily módon tudatunk és testünk együtt mozog, dolgozik.

A gyakorlatok végrehajtása alatt tudatosan használjuk a légzéstechnikát! Tanuljuk meg, és tudatosan alkalmazzuk a helyes légzéstechnikákat! Ezeket, a mozdulatok végrehajtása közben folyamatosan alkalmazzuk és kontrolláljuk, mert csak ezáltal érhetjük el a kívánt, maximális hatást.

Legyünk tudatában a 2 legfontosabb dolognak, amiért az edzésen
résztveszünk! Az egyik saját magunk testi és mentális fejlesztése, az önmagunkhoz mért maximális fejlődés elérése. A másik, edzőtársunk segítése az ő saját fejlődésében.

Gyakoroljunk rendszeresen!
A kihagyott edzés nem bepótolható! Az edzések épüljenek be életünkbe. Legyen a gyakorlatozás ugyan olyan természetes, mint az étkezés!

Gyakoroljunk a saját képességeinknek legmegfelelőbben!
Ismerjük meg saját képességeinket, legyünk tisztában saját korlátainkkal! Próbáljuk azokat minél inkább kitolni, de haladjunk a saját tempónk szerint!

Gyakoroljunk önállóan is!
Amikor egy gyakorlatban, mozdulatban (legyen az akár erősítő, nyújtó, vagy pl. karate) már megfelelő technikai szintet érünk el, akkor azt ne csak az edzéseken, hanem önállóan is gyakoroljuk!
Gyakoroljuk külön azokat, amikben gyengébbnek érezzük magunkat!

Kérjük az edző, a mester tanácsait!
Saját magunk fejlesztése legfőként a saját magunk felelőssége! Ha szükségét érezzük, akkor ne várjuk meg, amíg edzőnk, mesterünk kijavít, tanácsot ad. Kérjük tőle azt mi magunk!